Ginekološko akušerska ordinacija AKUGIN

Ginekološko akušerska ordinacija AKUGIN+381 63 80 19 616  |  Privatna poliklinika Beograd, SrbijaNarodnih heroja 60, Novi Beograd

Ginekološko akušerska ordinacija AKUGIN

Privatna poliklinika Beograd, Srbija
Narodnih heroja 60, Novi Beograd
Ginekološko-akušerska ordinacija |  Prvi trimestar trudnoće

Prvi trimestar trudnoće

2022-04-14

Trudnoća predstavlja centralni događaj u životu žene i otvara put u jedan novi svet – svet materinstva. To je fiziološko stanje koje dovodi do brojnih promena u organizmu kako na fizičkom tako i na psihičkom nivou. Kako bi sve proteklo u najboljem mogućem redu, neophodno je adekvatno praćenje njenog toka. Bilo da se radi o planiranoj ili neplaniranoj trudnoći, po izostanku menstruacije i postavljanju pretpostavke na eventualnu trudnoću (pozitivnim testom iz urina ili porastom serumskih vrednosti bhCG), pacijentkinja prvi put dolazi kod ginekologa u AKUGIN ordinaciju.

          Kada izostane menstruacija uglavnom se javljaju i najraniji simptomi i znaci trudnoće. Oni variraju od žene do žene i često mogu biti slični te se samim tim mogu pomešati sa simptomima predmenstrualnog sindroma. Za pojavu ovih simptoma zadužene su hormonske promene koje se odvijaju u telu žene nakon što ostane u drugom stanju i koje pokreću niz uzročno-posledično povezanih reakcija. Najčešće su to mučnina, gađenje i povraćanje. One nastaju zbog usporavanja određenih fizioloških funkcija pa često dolazi do sporijeg rada creva i zatvora kao i sporijeg varenja zbog čega se trudnice veoma često žale baš na pojavu gorušice i mučnine. Nekada mučnine i povraćanja mogu biti toliko izraženi da u potpunosti remete funkcionisanje trudnice. Nažalost, dužina trajanja pomenutih simptoma je individualna. Na njih delimično možemo uticati pravilnim režimom ishrane, a u ozbiljnijim slučajevima i primenom odgovarajuće simptomatske terapije. Jedna od reakcija organizma na hormonski disbalans jeste i povećana količina krvi koja protiče kroz vaše telo, a samim tim i bubrege, što je povezano sa bržim punjenjem bešike i potrebom za češćim mokrenjem. Zbog naglog skoka progesterona u organizmu koji je neophodan za održavanje trudnoće, javljaju se promene raspoloženja, pospanost i iscrpljenost trudnice. Česti su osećaj napetosti, prevelike osetljivosti i bolova u dojkama koje se polako pripremaju za proizvodnju mleka. Na genitalnim organima može se videti lividitet vulve i vagine, kao i lividitet i rezmekšanje vrha grlića materice, a kroz nedelju dve, kao još jedan rani znak graviditeta i lako povećanje i razmekšanje tela materice. Ono što možda najviše zabrinjava trudnice jesu povremeni sevajući bolovi u predelu materice koji se mogu projektovati ka krstima, a koji nastaju usled rastezanja njenih veza i fiziološka su pojava tokom cele trudnoće, pogotovo u drugom i trećem trimestu kada je rast materice najizraženiji. U prvom trimestru je moguća pojava oskudnog svetlog kvarenja koje može da se javi u vreme implantacije oplođene jajne ćelije, kao i u periodu kada bi usledila sledeća menstruacija. Ova krvarenja nisu  zabrinjavajuća i traju do 12. nedelje gestacije kada plod u potpunosti ispunjava materičnu šupljinu. Kada je krvarenje obilnije potrebno je javiti se lekaru u AKUGIN.

          Nakon obavljanja razgovora sa trudnicom, uzimanja detaljne anamneze i pravljenja plana u smislu izrade određenih laboratorijskih i mikrobioloških analiza, ono što je bitno pri prvoj poseti ginekologu, jeste određivanje starosti trudnoće i verovatnog termina porođaja koji je samo pretpostavka da će se dete roditi baš tog dana. Trudnoća prosečno traje 40 gestacijskih nedelja, odnosno 280 dana (10 lunarnih meseci) od datuma poslednje menstruacije koji se smatra prvim danom vaše trudnoće (po međunarodno prihvaćenom dogovoru ginekologa). Ukoliko računamo od momenta koncepcije tj. oplođenja jajne ćelije trudnoća traje 2 nedelje kraće. Kod pacijentkinje koja ima redovne 28-dnevne menstruacione cikluse, prema opšte prihvaćenom Negelovom pravilu verovatni termin porođaja izračunava se tako što se doda jedna godina i sedam dana na prvi dan poslednjeg ciklusa, a zatim oduzmu tri meseca. 

          Primarni cilj ultrazvučne evaluacije u prvom trimestru trudnoće, u AKUGIN ordinaciji, jeste da potvrdimo da je trudnoća u materici i da je plod vitalan tj. da je prisutna srčana radnja ploda. Kod žene sa pozitivnim testom na trudnoću, a bez jasnih ultrazvučnih znakova, samo jedno merenje vrednosti bhCGa ne može pouzdano razlikovati normalnu materičnu trudnoću od neuspele ili vanmaterične (ektopične) trudnoće.

          Standardni akušerski ultrazvučni pregled u prvom trimestru trudnoće uključuje procenu prisustva, veličine, lokacije i broja gestacionih mešaka u materici (ukoliko se radi o višeplodnoj trudnoći), kao i prisustvo/odsustvo embriona i žumančane kesice, njihove dimenzije i karakteristike.       

          Gestacioni mešak se prvi put vidi na transvaginalnom ultrazvuku u 5. nedelji gestacije (serumska vrednost bhCGa između 1500-2000ml/IU) kao kružna ili ovalna kolekcija tečnosti prečnika 2-3 mm koji se normalno nalazi u centralnom delu materice. Tokom naredne nedelje mešak raste brzinom od 1 mm/dan. Otprilike u ovom periodu buduća beba je embrion koji ima dva sloja ćelija od kojih će se u narednih nekoliko nedelja prvog trimestra brzo razvijati svi njeni organi i delovi tela.

          Prva struktura koja se može identifikovati u mešku je žumančana kesica, koja se pojavljuje kao kružna struktura prečnika do 6 mm. Može se videti od 5,5 nedelja i ostaje vidljiva veći deo prvog tromesečja. Njena osnovna uloga je da produkuje krv i doprinosi ishrani embriona dok tu ulogu ne preuzme posteljica.

          Embrion je prvi put vidljiv u 6. nedelji gestacije. U početku se pojavljuje kao ehogena struktura veličine od 1-4 mm u blizini žumančane kesice sa treperavim pokretima unutar nje koji predstavljaju otkucaje srca (110/min-150/min u zavisnosti od nedelje trudnoće). Iako će se svaki plod razvijati individualno u ovoj nedelji pre svega dolazi do razvoja glave i mozga. Prva moždana struktura koja se može vizualizovati jeste rombencefalon iz koga će se kasnije razviti mali mozak i moždano stablo. Na glavi se naziru rupice iz kojih će se razviti uši, kao i zadebljanja, koja će uskoro postati oči. Embrion ima telo, osnovu mozga i četiri pupoljka od kojih će nastati ruke i noge. Počinje da se formira vilica, kao i kičma. Veličina embriona je sada 4-5mm. 

          Ukoliko je embrion dužine manje od 7 mm, a još uvek ne vidimo srčanu aktivnost, preporučuje se naknadni ultrazvučni pregled za nedelju dana kako bi sa sigurnošću potvrdili prisustvo srčane radnje ili eventualno ustanovili da do razvoja srčane radnje nije ni došlo i da samim tim trudnoća dalje nije održiva (missed abortion). Prisustvo gestacijskog meška ≥25 mm bez vizualizovanog embriona govori u prilog anembrionalne trudnoće (blighted ovum) koja je takođe inkompatibilna sa daljim razvojem. Ukoliko postoje bilo kakva odstupanja i postavimo sumnju kako će se dalje razvijati trudnoća kao npr. ukoliko ne vidimo embrion više od 6 nedelja nakon poslednje menstruacije, ukoliko vidimo prazan amnion, ukoliko je žumančana kesica uvećana (> 7 mm) ili nepravilnog oblika ili ukoliko je gestacijski mešak mali u odnosu na veličinu embriona, takođe ponavljamo ultrazvučni pregled za 7-10 dana kako bismo doneli nedvosmislenu odluku.

          Do 7. nedelje embrion je dugačak približno 10 mm cm. U tom trenutku vizualizuje se amnion oko embriona, dok se amnionska šupljina polako uvećava i ispunjava tečnošću između embriona i amniona. U ovom trenutku glavica je mnogo veća od tela i u njoj se već razvijajaju leva i desna hemisfera mozga. Razvijaju se i očna sočiva, nozdrve, uši, a srce je podeljeno na levu i desnu komoru.

          Kada smo na prvom ultrazvučnom pregledu potvrdili trudnoću, neophodno je da pogledamo i ostale organe male karlice. Matericu treba pažljivo pregledati u cilju detekcije eventualnih anomalija koje bi mogle poremetiti dalji tok trudnoće. Potrebno je detektovati prisustvo mioma, njihovu veličinu, mesto i odnos prema grliću materice i pratiti njihov rast pod uticajem hormona u trudnoći. Adneksa treba pažljivo pretražiti zbog eventualnog prisustva cista ili neoplazmi jajnika. U jajniku u kome je došlo do ovulacije, na mestu folikula koji je izbacio jajnu ćeliju dolazi do formiranja žutog tela  koje nam do razvoja placente daje hormonsku potporu lučenjem progesterona za dalje održavanje trudnoće. Kada žuto telo nije dovoljno razvijeno neophodno je ordinirati gestagenu terapiju na samom početku trudnoće.

          Na ultrazvučnom aparatu visoke rezolucije u AKUGIN ordinaciji već u prvom trimestru jasno se može vizualizovati i mesto implantacije posteljice. Veoma je bitno biti obazriv sa dijagnostikovanjem prednjačeće posteljice tj. posteljice koja prekriva unutrašnje materično ušće u ranoj trudnoći, obzirom da se često posteljica sve do 16. nedelje proteže do grlića materice, a kako trudnoća dalje napreduje sa rastom materice dolazi do njenog povlačenja naviše.

          Drugi ultrazvučni pregled koji se obavlja otprilike u 8. nedelji gestacije u AKUGIN je i idelano vreme za procenu tačne gestacijske starosti trudnoće i određivanje verovatnog termina porođaja merenjem dužine embriona tj. dužine teme-trtica (CRL) koja predstavlja izuzetno tačnu metodu za procenu gestacijske starosti trudnoće. Kod žena koje imaju neredovne cikluse ili ne znaju tačan datum poslednje menstruacije ovo nam je od izuzetnog značaja. U 8. nedelji treba proceniti embrionalnu/fetalnu anatomiju koja odgovara prvom tromesečju i utvrditi prisustvo eventualnih anomalija koje je moguće dijagnostikovati u ranom prvom trimestru. Najvažniji organi su već formirani - srce, mozak, pluća, bubrezi, jetra i creva. Do 8. nedelje gestacije, embrion je dugačak 16 mm i pojedini delovi tela se jasno mogu identifikovati na ultrazvuku. Glava embriona se može razlikovati od trupa, lice se uobličava, oči su postavljene napred a nos prominira, vidljivi su pupoljci udova i neophodno je da uočimo prve pokrete ploda. Sve ovo govori u prilog normalnog razvoja trudnoće koju ćemo dalje pratiti na redovnim ultrazvučnim kontrolama na kraju prvog trimestra u sklopu prenatalnog neinvazivnog skrininga - Double testa, kao i nadalje u drugom i trećem trimestru trudnoće.

Dr Gorana Popić

ZAKAŽITE VAŠ PREGLED VEĆ DANAS

Besplatne konsultacije sa lekarom!