Ginekološko akušerska ordinacija AKUGIN

Ginekološko akušerska ordinacija AKUGIN+381 63 80 19 616  |  Privatna poliklinika Beograd, SrbijaNarodnih heroja 60, Novi Beograd

Ginekološko akušerska ordinacija AKUGIN

Privatna poliklinika Beograd, Srbija
Narodnih heroja 60, Novi Beograd

Sedam najčešćih zabluda o cistama jajnika

2020-01-20

Ultrasonografija je metoda izbora za dijagnostiku i praćenje pacijentkinja sa cistom jajnika. Brojne zablude o cistama jajnika prisutne su tokom savetovanja pacijentkinja sa lekarima. Ovo je pokušaj da se ukaže na najčešće nepreciznosti koje otežavaju razumevanje problema, posebno u dečijem i adolescentnom uzrastu.

1. Zabluda o lokaciji: ciste na jajniku 

Kada na internetu pretražujete po ključnim rečima ciste jajnika, pojaviće se bezbroj naslova ”cista na jajniku”.
Cista se najčešće nalazi u jajniku, a ne nalazi se na jajniku.
Sitnica, možemo reći, ali ta ”sitna nepreciznost” stvara mnogo dublje nejasnoće.

Istina je da su ciste jajnika smeštene unutar jajnika.

 

2. Zabluda o ishodu: ciste jajnika najčešće pucaju

Kada znamo da se cista nalazi u jajniku onda možemo razumeti nelogičnost i druge po učestalosti zablude o tome da ciste pucanju. Ako je cista u, logično je da tkivo jajnika ”okružuje” tečnost u cisti. Ako puca cista, to bi značilo da zajedno sa njom puca i jajnik. Srećom, ova komplikacija se veoma retko događa, jer je po pravilu praćena krvarenjem iz oštećenog zida jajnika ka trbušnoj šupljini i predstavlja hitno stanje koje ugrožava život osobe kojoj se to dogodi.

Istina je da se većina cista resorbuje.

 

3. Ciste mogu biti ”cistice”

U jajniku novorođenčeta se nalaze brojni folikuli, po udžbenicima histlogije oko milion folikula u jednom jajniku. Prečnik folikula je promenljiv i može biti u proseku nekoliko milimetara. U reproduktivnom periodu žene, kada jedan folikul naraste na oko 20 mm, očekivano je da izbaci jajnu ćeliju i formira se ”žuto telo” ili ”korpus luteum” koji u narednih 14 dana proizvodi progesteron, i kada nema trudnoće, prestaje sa radom i resorbuje se. Ako folikul naraste do 29,9 mm i dalje je ispravno zvati ga tako, ali kada preraste prečnik od 30 mm onda se naziva CISTOM. Nažalost nisu isti kriterijumi u SAD (prečnik preko 20 mm se naziva cistom) i Evropi. Da još malo bude komplikovanije, pobrinuli su se specijalisti radiologije koji su u svojim opisima umesto termina folikul koriste termin – cista.

Postoje folikuli i ciste jajnika i razlikuju u veličini – dijametru.

 

4. Cista jajnika ima jedan ili dva prečnika

Tokom ultrazvučnog merenja jajnika mogu se izmeriti sve tri dimenzije i može se izračunati zapremina po formuli A x B x C x 0,5. Na primer: na rođenju jajnik ima dimenzije 10x5x4 mm (zapremina je 0,3 ml). Ako novorođenče ima cistu u drugom jajniku prečnika 60 x 50 x 40 mm (zapremina je 60 ml). Uporedimo li najveći prečnik videćemo da je on šest puta veći, uporedimo li zapreminu shvatićemo da je istina da je ona 200 puta uvećana. 

Jajnik ima tri dimenzije i zapreminu.

 

5. U dijagnostici cista pomažu serumske vrednosti tumorskih markera

Dijagnostička vrednost tumorskih markera koji se određuju iz seruma (krvi) je mala i ne utiče značajno na donošenje odluke o operativnom ili konzervativnom lečenju cista jajnika kod devojčica i adolescentkinja. Novi dijagnostički ultrazvučni skor sistem značajno pomaže u dijagnostici funkcionalnih cista jajnika i eventualnom postojanju komplikacija istih. Serumski tumorski markeri imaju određen značaj u praćenju posle operacije i eventualno hemioterapije kod pacijentkinja koje su imale maligni tumor jajnika. Zabluda je da isti tumorski markeri koji se određuju kod odraslih žena sa tumorom jajnika su oni koje treba određivati kod mladih.

Tumorski markeri mogu biti korisni u praćenju pacijentkinja koje su operisane zbog zloćudnih tumora jajnika.

 

6. Zabluda je da su sve ciste, samo ciste

Postoje ciste jajnika i one se sem u slučaju komplikacijas leče konzervativnim pristupom (ne operativno) i postoje cistični tumori jajnika koji se operativno leče. Cistični tumori jajnika su pravi tumori koji imaju svoj zid, nalaze se u jajniku i stvaraju tečnost unutar svoje centralne šupline koja imitira izgled ciste. Razlika izneđu ciste i tumora je velika i neophodno je imati kvalitetan ultrazvučni aparat i kvalitetnu edukaciju da bi se razlike uočile. Tokom ultrazvučnog pregleda je neophodna vizualizacija zdravog tkiva jajnika i opis da li postoji ili ne, zatim treba izmeriti zapreminu jajnika. Funkcionalne ciste retko imaju zapreminu preko 500 ml, za razliku od cističnih tumora koji mogu imati i zapreminu od preko 5000 mililitara.

Postoje cisite jajnika i cistični tumori jajnika.

 

7. Zabluda je da su sve ciste bistrog sadržaja 

Tečni sadržaj u cisti jajnika može imati različite komponente i samim tim različit izgled tokom ultrazvučnog pregleda. U fazi resorpcije ciste se često formiraju naslage fibrina, kao i ako nastane krvarenje unutar ciste jajnika. Krvarenje koje nastaje unutar endometriotične ciste jajnika je spor i specifičan proces koji ne treba poistovećivati sa promenama koje se uočavaju u funkcionalnim cistama jajnika. Tokom ultrazvučnog pregleda kada se uoče ciste jajnika, neophodno je  vizualizovati i opisati postojanje ili odsustvo zdravog tkiva jajnika na periferiji !!!

Blagovremenim otkrivanjem i pravilnim praćenjem cistične promene jajnika povećava se mogućnost maksimalnog očuvanja reproduktivnog potencijala.

 

LITERATURA

  1. Stanković Z, et all. Ovarian preservation from tumors and torsions in girls: a proscpective diagnostic study. J Pediatr Adolesc Gynecol 2017, 30:405-412.
  2. Stanković Z. Tumorske mase jajnika i ostali genitalni tumori u detinjstvu i adolescenciji. U: Bogdanović R. Radlović , ur. Pedijatrija. Akademska misao. Beograd 2016.

ZAKAŽITE VAŠ PREGLED VEĆ DANAS

Besplatne konsultacije sa lekarom!